Aanbod naar scholen, Kinderopvangcentra, Oudercommissies en Verenigingen

Bij kinderen uit het patroon van perfectionisme zich voornamelijk als faalangst. Ze krijgen stress en hebben bij toetsen geen volledige toegang meer tot de kennis die ze verworven hebben. Vaak gaan ze compensatiegedrag vertonen. Heel wat leerkrachten en interne begeleiders vertelden ons dat ze niet goed weten op welke manier ze moeten omgaan met faalangst.

Het is onze wens om voor scholen en organisaties die met kinderen werken lezingen te geven met de bedoeling inzicht te verschaffen in alle facetten van het patroon en in hoe er mee om te gaan. Daarnaast kan gekozen worden voor één-of meerdaagse workshops en/of trainingen, die natuurlijk op maat worden uitgewerkt.