Het Nederlands Informatiecentrum Perfectioniosme Coaching is een netwerk waar de perfectionismecoaches zich verenigen en gezamenlijk expertise delen en ontwikkelen. Het NIPC heeft een dagelijkse aansturing door de Kerngroep, bestaande uit de perfectionisme-coaches Leo Stoffels, Simone Sabel (06 5055 1952) en Gert Westerveld (06 4987 3419).

Marcel Hendrickx, de grondlegger van de OCP Methodiek, is nauw betrokken bij ons netwerk. Klik hieronder voor meer informatie over Marcel Hendrickx.

Marcel Hendrickx

Klik hier voor meer informatie

Lees verder