Aanbod bedrijven

Perfectionisme en de gevolgen ervan vormen voor veel bedrijven verborgen kosten waar men vaak de ogen voor sluit. Perfectionisme zorgt voor tijds- en kwaliteitsverlies, terwijl je misschien net het tegenovergestelde zou denken. Het uitstelgedrag, de faalangst, de overdreven niet haalbare kwaliteitseisen, het vele piekeren en stress zorgen ervoor dat de efficiëntie en effectiviteit van medewerkers met dit patroon duidelijk minder zijn dan wat ze in hun mars hebben.

Het is ondertussen heel duidelijk geworden dat perfectionisme zo goed als altijd de directe aanleiding is van burn-out en tal van andere ziektebeelden.

Uit recent onderzoek blijkt dat de gemiddelde verzuimduur van een werknemer met burn-out 189 dagen bedraagt. Bij hoger opgeleide medewerkers betekent dit een extra kostenpost van ongeveer
€ 90.000 .
Het preventief begeleiden van een medewerker die burn-out- verschijnselen vertoont, bedraagt meestal tussen de 3 á 4 % van deze kosten.

In het kader van preventie van burn-out en behandeling van perfectionisme bieden we de volgende opties aan voor de HR-professionals, leidinggevenden en /of medewerkers:

  • Een lezing over perfectionisme, waarbij we ingaan op het ontstaan, de verschillende symptomen, de effecten en hoe er mee om te gaan.
  • Deze lezing kan uitgebreid worden met een workshop waarbij deelnemers interactief met dit thema aan de slag gaan o.b.v. eigen input of casuïstiek.
  • Coaching van mensen in burn-out of met het risico op burn-out. De coaching gebeurt door coaches die specifiek zijn opgeleid om mensen te bevrijden van perfectionisme volgens de OCP© methodiek.