Over NIPC

Het Nederlands Informatiecentrum Perfectionisme Coaching (NIPC) is het landelijke netwerk van gecertificeerde perfectionismecoaches. 

Perfectionisme is een belemmerend patroon dat mensen weerhoudt om hun mooie, krachtige zelf te zijn. Daardoor leven ze verkrampt en willen ze voortdurend de controle houden om toch enige rust te kunnen vinden. Wij, perfectionismecoaches, willen door mensen te coachen volgens de OCP-methodiek, een duidelijk verschil maken zowel individueel als maatschappelijk.

Het NIPC is ontstaan uit een gezamenlijk initiatief van Marcel Hendrickx en OCP-coaches, om de strijd aan te binden met het schadelijke patroon van Perfectionisme in Nederland.
Dit bij uitstek belemmerende patroon veroorzaakt veel schade bij mensen die er aan lijden. Het uit zich in de maatschappij door een sterk toenemende groep van mensen met Burn-out klachten.
Bijna wekelijks krijgen we via de media meldingen of reportages die hiervan getuigen.
In het bedrijfsleven vallen medewerkers voor vaak langere tijd uit, en in toenemende mate krijgen leerlingen en studenten last van symptomen die aan perfectionisme gelinkt kunnen worden.

Onze filosofie

Onze filosofie is de volgende: perfectionisme maakt ongelukkig en kan zelfs tot ziekte leiden. Het moet benaderd worden als een kwaal van onze samenleving. De samenleving draait door, maar het zijn de individuen die het patroon dragen...en verder verspreiden. Ouders naar kinderen, leidinggevenden naar medewerkers, leraren naar studenten, partners onder elkaar, enzovoort.

Onze opdracht

Wij zien het als onze opdracht om:

OCP coaches te verenigen om samen mogelijkheden te onderzoeken hoe we scholen, bedrijven, zorgverzekeraars en overheden bewust kunnen maken van de oorzaken, symptomen en gevolgen van perfectionisme en deze inspireren om het patroon een halt toe te roepen, en te vervangen voor een nieuw gezond makend patroon. Dit doen wij d.m.v. intervisies, het organiseren van workshops en geven van informatie.