Visie

De wereld van vandaag heeft behoefte aan mensen en organisaties die een halt kunnen toeroepen aan het ongebreidelde perfectionisme. Perfectionisme is een patroon dat gericht is op anderen te behagen. Altijd meer en beter. Nooit tevreden. Nooit rust. Daarmee zorgt perfectionisme voor een disbalans in ratio en emotie en kan leiden tot ernstige stressklachten en burn-out. Met de OCP-techniek (Ontwikkelingsgericht Coachen van Perfectionisme) worden nieuwe patronen gecreëerd die leiden tot een duurzame gedragsverandering waarbij veerkracht, wendbaarheid en vitaliteit centraal staan.

De opgeleide coaches aangesloten bij het NIPC ontmoeten elkaar in het netwerk. Daar versterken, ondersteunen en inspireren zij elkaar.

Missie

We zien het als onze opdracht om naast het individu, ook scholen, bedrijven, zorgverzekeraars en overheden bewust te maken van de oorzaken, symptomen en gevolgen van perfectionisme. Dit doen we o.a. door het verzorgen van lezingen, seminars en workshops. Wij laten de mogelijkheden zien om het patroon een halt toe te roepen en te vervangen voor een nieuw gezond makend patroon.